Menu Home Back

Freephone 0808 168 6030

reservations@stgeorgeswales.co.uk

Freephone 0808 168 6030 reservations@stgeorgeswales.co.uk

Book Online

“Autumn & Winter in North Wales in the AA Hotel of the Year 2015 - 2016”
img 1
“Un o westai 4 seren gorau gogledd Cymru ar lan bae hyfryd Llandudno”
img 2
“Un o westai 4 seren gorau gogledd Cymru ar lan bae hyfryd Llandudno”
img 3
“Un o westai 4 seren gorau gogledd Cymru ar lan bae hyfryd Llandudno”
img 4

Book Online

to

Cymraeg

Croeso i Westy St Georges, Prif Westy Pedair Seren Gogledd Cymru.

Rydym yn falch o fod wedi derbyn Gwobr Aur Croeso Cymru am ddwy flynedd yn olynol, gan ein gwneud yn un o’r gwestai gorau yng Nghymru gyfan! 

Cynlluniwyd ein gwefan i gynnig gwybodaeth i chi am ein holl gyfleusterau, yr amrywiaeth llawn o gynigion y gwesty, yn ogystal â chynnig canllaw i chi ar y pethau gorau i’w gweld a’u gwneud yn Llandudno a’r cylch, a Gogledd Cymru.

Fel Gwesty Cymreig balch, mae llawer o’n staff yn siarad Cymraeg a byddant yn hapus iawn i gyfathrebu â’n gwesteion yn Gymraeg.

Mae pob un o’n siaradwyr Cymraeg yn gwisgo bathodynnau ‘Iaith Gwaith’ a byddwch hefyd yn gweld yr un logo ar nifer o lofnodau e-bost ein staff.

Rhowch wybod i ni os ydych angen rhagor o wybodaeth.

Gwesty St Georges

St George's Hotel Blog

> Charity Event raises funds for the RNLI
> Amazing Tech in New Rooms
> Caught on Camera
> Burns Night 2017
> Christmas Parties in Llandudno
> Super Casio for Llandudno

Follow us on

To receive great offers, join our mailing list:

AA 4 Star Hotel   Wales/Cymru - 4 Star Hotel   Wales/Cymru Gold Award   Trip Advisor   YouTube   Flickr
Investors in People